Leopard Skildpadde – Pasningsvejledning

Navn: Leopard skildpadde
Latinsk betegnelse: Geochelone pardalis

Underarter:
Østafrika : Geochelone pardalis babcocki
Sydafrika: Geochelone pardalis pardalis

Udbredelse: Fra det sydlige Sahara på det afrikanske kontinents østkyst og fra det sydlige Sudan og Etiopien til Kap provinsen i Sydafrika.

Dyrets Størrelse: op til 70 cm. og en vægt på op imod maks. 47 kg.(normalt 45-50 cm. og 15-20 kg.)

Terrarietype: ørken(tørt)

Temperatur i terrariet: Stuetemperatur – Varmeplads ca.45 C, nat temperatur 18–20 C grader.

Fodertype: Bladmateriale, græs, masser af hø, Pre Alpin Testudo ® tilsæt vitaminer og kalk hver dag. Du må ikke give frugt. Vand skal tilbydes hver dag.

Vinterdvale: Nej

Leopardskildpadden har fået sit danske navn, efter de plettede aftegninger på skjoldet som minder om pletterne på en leopard.

Leopardskildpadden er efter sporeskildpadden den næststørste skildpaddeart på det afrikanske fastland. Så derfor bør man tænke sig om en ekstra gang inden man anskaffer sig denne art som terrariedyr. Har man plads nok og mod på at skaffe disse prægtige dyr den fiberholdige foder som er helt nødvendigt, er leopardskildpadden forholdsvis nem at holde.

Et frilandsanlæg er at foretrække i de varmeste sommermåneder, hvor leopardskildpadderne gerne vil opholde sig, og æde af græsset og de andre naturligt forekomne ukrudtsplanter.
Man kan overdække noget af anlægget med glas, så skildpadderne har mulighed for at hente varme der, på de ”triste” sommerdage, evt. suppleret med en varmespot. Anlægget skal være forsynet med flere skjulesteder og en hule hvor som har fast gulv, som er hævet en smule fra jorden og foret med en masse hø. Her vil skildpadden så søge hen når den trænger til et hvil, eller gerne vil have helt fred og sove. Det er også vigtigt i indendørsanlægget at skildpadderne har gode skjulesteder hvor de kan føle sig trygge. En blanding af jord og sand eller støvfrit grus vil være passende bunddække i det indendørs anlæg.

Leopardskildpadderne skal have samme kost som den afrikanske sporeskildpadde, altså masser af fibre, i form af hø, græs og evt. Pre Alpin Testudo ©. Kalk kommes på foderet hver dag, med rund hånd uden dog at overdrive, sammen med vitaminer (Vispumin eller lign. Som indeholdende D3) som drysses på i et tyndt lag, som når man drysser salt på et æg, altså lidt. Pas igen på med overfodring med for proteinholdig og vådt foder da det vil give misvækst, og skabe grobund for uheldige parasitter.

Parringer forefinder hele året. Men der kan især observeres en heftig parringsaktivitet under højsommeren ved høje temperaturer. Hvis dyrene flyttes fra deres frilandsanlæg til deres indendørs anlæg, stiger deres parringsaktivitet. Kurmageriet må betegnes som mere hengivent end f.eks. hos de russiske landskildpadder. Der lægges 8-20 æg oftest 3-4 gange fra afslutningen af august til januar.

Udrugningstiden for leopardskildpaddens æg kan varierer alt efter temperatur og fugtighed. Så en forskel på mellem 100 og 400 dage. Ved en stabil udrugningstemperatur på 30-32 grader C. Kommer ungerne ud af ægget efter ca. 120 til 150 dage.

Pasning og ernæring sker under samme forbehold som for voksne dyr. Dog bør bundlaget være noget fugtigere end hos de voksne dyr.

Copyright ©2010 Peter Jensen – Landskildpadder.dk